Uzyskaliśmy Welding Procedure Qualification Record (WPQR Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania)
Uzyskaliśmy Welding Procedure Qualification Record (WPQR Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania) z zakresu następujących warunków technicznych/norm:
– EN ISO 15614-1:2017-08/A1:2019-12; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15613:2016; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15613:2006; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15614-1:2017-08/A1:2019-12; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15613:2006; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15613:2006; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15614-1:2017-08/A1:2019-12; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15613:2006; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15613:2006; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1
– EN ISO 15614-1:2017-08/A1:2019-12; 2014/68/EU; AD 2000-Merkblatt HP 2/1