Usługi technologiczno- kalkulacyjne

Sprawna komunikacja pomiędzy pracownikami i dobra znajomość potrzeb Klienta znacznie przyśpieszają realizację procesów i gwarantują wysoki poziom świadczonych usług, dlatego tworzymy stałe zespoły zadaniowe dla kluczowych klientów. Wszystkie zlecenia realizujemy przy zachowaniu elastyczności w działaniu, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

Zakres naszych usług:
  • Obmiary i wyceny pracochłonności na podstawie dokumentacji roboczej dla systemów rurarskich nowych jak i remontowanych.
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej
  • projektowanie, skanowanie laserem 3D
  • nadzory wykonawcze na statkach