Dołączamy do grona członków Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)

W dniu 07 grudnia 2020 roku Spółka Convess sp. z o.o. została przyjęta do grona firm członkowskich Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).   

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) powstała 29 maja 1995 roku. W roku powstania liczba firm członkowskich wynosiła 281, obecnie Izba zrzesza około 1000 członków, działa przy niej kilkanaście komisji branżowych. 

AHK wspiera ekspansję polskich firm na rynek niemiecki, a także jest jednym z najważniejszych przedstawicielstw handlu zagranicznego w Polsce.